TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huyện ủy Văn Chấn kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018

11:12 | 16/01/2019 122 lượt xem