Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện ủy Văn Chấn kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018

11:12 | 16/01/2019 157 lượt xem