Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện ủy Trấn Yên triển khai chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy

19:35 | 11/03/2019 270 lượt xem