Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện uỷ Trạm Tấu quán triệt, triển khai thực hiên nghị quyết Trung ương 6 khoá XII

19:28 | 19/12/2017 711 lượt xem