Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân kỷ hợi 2019

Huyện uỷ Trạm Tấu quán triệt, triển khai thực hiên nghị quyết Trung ương 6 khoá XII

19:28 | 19/12/2017 684 lượt xem