Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện ủy Lục Yên ký kết tuyên truyền trên Báo Yên Bái

19:33 | 16/04/2018 368 lượt xem