Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện ủy Lục Yên gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý

18:13 | 07/03/2019 166 lượt xem