Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện ủy Lục Yên công bố Quyết định hợp nhất và thành lập mới các cơ quan

19:42 | 21/06/2018 1,127 lượt xem