Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Trấn Yên và Văn Chấn báo công dâng Bác

18:45 | 09/09/2018 347 lượt xem