Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

19:54 | 22/08/2018 469 lượt xem