TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

19:54 | 22/08/2018 374 lượt xem