Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Trấn Yên tuyên dương giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2017 - 2018

19:18 | 02/06/2018 264 lượt xem