Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Trấn Yên sáp nhập các thôn bản, tổ dân phố

17:09 | 01/04/2018 1,031 lượt xem