TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huyện Trấn Yên ra quân trồng tre Bát Độ

20:08 | 02/03/2018 410 lượt xem