Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Huyện Trấn Yên phấn đấu gieo cấy gần 2.500 ha lúa mùa

19:26 | 13/06/2018 250 lượt xem