Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Trấn Yên gặp mặt CCB từng tham gia kháng chiến chống Pháp

19:53 | 06/05/2019 157 lượt xem