TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huyện Trấn Yên có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới

18:44 | 15/04/2019 92 lượt xem