Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Trạm Tấu và Yên Bình triển khai công tác thi THPT Quốc gia năm 2018

19:49 | 25/05/2018 97 lượt xem