Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Trạm Tấu và huyện Văn Yên dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

20:01 | 12/09/2018 684 lượt xem