TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huyện Trạm Tấu và huyện Văn Yên dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

20:01 | 12/09/2018 528 lượt xem