HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Huyện Trạm Tấu tuyên dương 144 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

21:54 | 28/09/2019 248 lượt xem