TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huyện Trạm Tấu trồng rừng đạt gần 90% kế hoạch năm 2018

18:45 | 09/09/2018 155 lượt xem