Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Trạm Tấu trồng rừng đạt gần 90% kế hoạch năm 2018

18:45 | 09/09/2018 177 lượt xem