Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Trạm Tấu tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2017

18:09 | 11/01/2018 466 lượt xem