Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Trạm Tấu tổ chức thành công vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019

18:09 | 16/06/2019 99 lượt xem