Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Trạm Tấu khó khăn trong việc bố trí quý đất tái định cư

19:58 | 23/10/2017 291 lượt xem