Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Trạm Tấu gặp mặt chức sắc, tôn giáo trên địa bàn

19:16 | 22/05/2019 58 lượt xem