Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Mù Cang Chải triển khai công tác xây dựng nông thôn mới năm 2018

19:08 | 28/02/2018 1,011 lượt xem