TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huyện Mù Cang Chải tăng cường công tác phòng chống cháy rừng mùa khô hanh

19:20 | 29/10/2018 414 lượt xem