Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Mù Cang Chải phấn đấu giảm 8,4% số hộ nghèo trong năm 2019

17:27 | 19/05/2019 37 lượt xem