KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Huyện Mù Cang Chải kiểm tra một số cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn

12:26 | 21/04/2019 130 lượt xem