Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Mù Cang Chải kiểm tra một số cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn

12:26 | 21/04/2019 88 lượt xem