TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huyện Mù Cang Chải khống chế được dịch bệnh lở mồm long móng tại xã Nậm Có

19:38 | 09/03/2018 505 lượt xem