Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Mù Cang Chải khắc phục diện tích lúa đông xuân bị ảnh hưởng do rét đậm

18:44 | 24/02/2018 226 lượt xem