KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Huyện Mù Cang Chải đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản

19:11 | 05/08/2019 112 lượt xem