Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Mù Cang Chải chuẩn bị cho Triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê tại xã La Pán Tẩn

18:46 | 26/03/2018 1,206 lượt xem