Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Lục Yên phấn đấu trồng mới 600 ha quế

19:51 | 22/05/2018 410 lượt xem