Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện đoàn Mù Cang Chải bê tông hóa 1 km đường giao thông nông thôn

19:09 | 19/03/2018 480 lượt xem