TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huyện đoàn Mù Cang Chải bê tông hóa 1 km đường giao thông nông thôn

19:09 | 19/03/2018 426 lượt xem