Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện vùng cao Trạm Tấu chủ động phòng chống rét cho người và gia súc

19:29 | 30/01/2018 272 lượt xem