Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Trạm Tấu phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018

19:12 | 21/03/2018 289 lượt xem