TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huyện Trạm Tấu phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018

19:12 | 21/03/2018 257 lượt xem