Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hủy nổ thành công quả bom Pháp tồn sót sau chiến tranh tại huyện Lục Yên

11:07 | 10/05/2019 195 lượt xem