Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Huỷ nổ thành công quả bom phá của Mỹ

19:41 | 30/08/2018 166 lượt xem