TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Huỷ nổ thành công quả bom phá của Mỹ

19:41 | 30/08/2018 246 lượt xem