TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hủy nổ thành công bom phá tồn sót sau chiến tranh

20:13 | 05/01/2019 204 lượt xem