Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hủy nổ thành công bom phá tồn sót sau chiến tranh

20:13 | 05/01/2019 230 lượt xem