HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Hướng phát triển thủy sản trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái

19:25 | 16/07/2018 345 lượt xem