Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hướng phát triển bền vững cho nghề dâu tằm tại huyện Trấn Yên

19:51 | 23/08/2018 217 lượt xem