Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt, xã Yên Phú, huyện Văn Yên - " Bà đỡ" của nông dân

19:52 | 26/09/2018 371 lượt xem