Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

HTX Dịch vụ nông nghiệp và sản xuất rau an toàn xã Văn Phú – Cầu nối giúp người dân nâng cao thu nhập

17:00 | 03/12/2018 68 lượt xem