HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

19:19 | 22/04/2019 172 lượt xem