Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hộp thư truyền hình tháng 5 năm 2013

14:04 | 30/05/2013 374 lượt xem