Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hợp long công trình cầu Bách Lẫm, thành phố Yên Bái

10:31 | 16/04/2018 1,760 lượt xem