TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Hợp long công trình cầu Bách Lẫm, thành phố Yên Bái

10:31 | 16/04/2018 1,661 lượt xem