Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Họp báo thông tin về tình hình dịch tả lợn châu Phi

19:59 | 27/02/2019 332 lượt xem