Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội VHNT tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

18:56 | 26/01/2019 125 lượt xem