Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

15:55 | 15/05/2019 55 lượt xem