Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Yên Bình kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh

19:15 | 13/05/2019 222 lượt xem