Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

20:12 | 28/06/2019 818 lượt xem