Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thi "Trường học tiết kiệm điện" năm 2018

19:39 | 20/11/2018 189 lượt xem